Grants

Projekti lühikirjeldus: NATO Information Assurance Symposium – NIAS19 osalemine

Eesmärk: CybExer kübervõimekuse tutvustamine kõrgetasemelisel NATO küberturbe messil

Tulemus: Konverentsil osalemine toetas tugevalt CybExer eesmärke laienemiseks eksport turgudele

Fondi nimetus: Välismessitoetus

Toetuse summa: 23 200 eur

Projekti nimetus: E-õppe platform – I etapp

Toetusvõimalus: Ettevõtte arenguprogramm

Projekti number: EU53199

Projekti periood: 01.04.2019 – 30.09.2020

Eesmärgid ja oodatavad tulemused: Projekti eesmärk oleks arendada E-õppe platformi editor ja tagasiside analüütika beta versioonid. Editor võimaldaks e-õppe sisu loomise, muutmise ja täiendamise tegevused anda kliendile, mis oluliselt suurendab skaleeritavust ja lihtsustab globaalselt platformi rakendamise protsessi. Teiseks on eesmärk on välja arendada tagasisideanalüütika tööriist, mis loogika alusel grupeerib, süstematiseerib ja osaliselt valmistab ette tagasisidet (vastavalt rollile, teemale, märksõnadele jne.) ning esitab võimalikult vähese ajakuluga raporti.

Toetuse summa: 304 173,45 eur

Projekti lühikirjeldus: Luxembourg Internet Days 2018 osalemine

Eesmärk: CybExer kübervõimekuse tutvustamine Luxembourg Internet Days 2018 messil

Tulemus: Konverentsil osalemine toetas tugevalt CybExer eesmärke laienemiseks eksport turgudele

Fondi nimetus: Välismessitoetus

Toetuse summa: 3 492 eur

Project title in English: Applied Research of the Technical Aspects and Threat Vectors of Cyber Hygiene

Program: Applied research in smart specialisation growth areas: NUTIKAS

Applicant: CybExer Technologies OÜ

Financing institution: Archimedes Foundation

Amount of support: 206 640 euros

Financing period: 01.06.2017−31.12.2019

The goal of the project: The goal of the project is to carry out applied research in the field of cyber hygiene, with a particular aim to analyse the theoretical background, risk evaluation concept and other critical technical and cyber security-related aspects of a Cyber Hygiene e-Learning and Risk Mitigation Platform offered by CybExer Technologies Ltd.

Collaboration with Tallinn University of Technology.