Careers

Otsime oma meeskonda  

MÜÜGI- ja PROJEKTISPETSIALISTI

 Tööülesanded:

  Osalemine ettevõtte müügitegevuses ja arendusprojektide rahastamise protsessides
Müügipakkumuste, turundusmaterjalide, projektitaotluste ja muude seonduvate materjalide koostamine
Uute ja olemasolevate baasmaterjalide (tekstid, esitlused, tekstilõigud, CVd, tööde kirjeldused jms) loomine, haldamine ja uuendamine
  Toetada erinevate küberturvalisuse koolitus- ja väljaõppeprojektide elluviimist projektijuhtimise poolelt
Projektijuhi assisteerimine, dokumentide koostamine ja haldamine, koosolekute protokollimine
Administratiivne infovahetus CybExer projektimeeskonnas, klientide ja koostööpartneritega
  Muud tegevused tulenevalt jooksvatest vajadustest ning töötaja huvidest ja arengusoovidest
Kuna ettevõte on pidevalt arenev on vastava huvi korral võimalik võtta endale täiendavaid tööülesandeid

 Ootused kandidaadile:

  Väga heal tasemel Microsoft Word, Excel ja PowerPoint kasutamise oskus või võime ja valmisolek nende oskuste arendamiseks
  Väga hea kirjutamisoskus nii inglise kui eesti keeles
  Võime koostada nii lühemaid kui pikemaid tekste, mis oleks hästi loetavad, mõjusad ning professionaalse väljanägemisega
  Hea disaini/küljenduse tunnetus
  Soov ja valmidus töötada nii detailidega kui ka strateegiliste küsimustega
  Adekvaatne tunnetus üldistest äriloogikatest ning müügi/turunduse olemusest
  Valmisolek töötada lühikeste tähtaegadega ja paindliku tööajaga
  Võime leida probleemidele iseseisvalt lahendusi ja vajadusel õigeaegselt abi küsida
  Varasem töökogemus küberturvalisuse valdkonnas või müügi- ja projektitegevustega ei ole kohustuslik. Olulised on oskused ning võime ja valmisolek õppida/areneda.

Kandideerimiseks ja täiendavas infoks kirjuta palun erki.taube@cybexer.com. Tähtaeg: 07.10.2020 kell 10.00.

Palume oma kandidatuuri saata esimesel võimalusel, kuna kandidaatidega tutvumine, tagasiside andmine ning järgnevatesse voorudesse kutsumine toimub jooksvalt.